EVIDENTIRANJE STAVBE

Če je stavba v lasti le enega lastnika in ima stavba le en del stavbe (npr. enostanovanjska hiša), takrat je potrebno opraviti dve geodetski storitvi:

- Vpis zemljišča pod stavbo in

- vpis stavbe v kataster stavb.

Zakaj vpis stavbe v kataster stavb?:

- če želite imeti urejeno lastništvo v zemljiški knjigi,

- pri prodaji ali dedovanju za prepis lastništva v zemljiški knjigi,

- za lažje pridobitev kredita ali subvencij,

- pri novogradnjah je, po 81. členu Zakona o evidentiranju nepremičnin, obvezen vpis v kataster stavb.thumb_38_katasterstavb.jpg


kontakt

SEDEŽ PODJETJA

Rejčeva 5, Nova Gorica

 

Tel: 05/3029231

Fax: 05/3022158

GSM: 031/663330

Urnik:

Pon-Čet 8-15

Pet 8-13 oz po dogovoru


PO KOPER

Hrvatini 158A, Ankaran

 

Tel: 05/9038406

GSM: 031/663330

Urnik: po dogovoru

Email: info@geostoritve.si

aktualno
-